Ми  щиро вітаємо всіх, хто завітав на офіційний сайт

         Державного навчального закладу

               "Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей"

Download
Гимн строителей+++.mp3
MP3 Audio File 7.1 MB

ДИРЕКТОР ЛІЦЕЮ ЧЕРНЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ.

       ДНЗ «Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей » - є  професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що  забезпечує підготовку кваліфікованих робітників. У наказі    за  № 1  книги наказів  навчального  закладу  є такий запис:
       « Вступаю   выполнять  обязанности  директора  Ремесленного  училища  №1  г.  Б – Днестровского с 20 октября 1944 года . Основание;: Приказ начальника  Межобласного  Управления Трудовых Резервов  за  №160  от 20.Х.- 44г.  Директор  РУ  А.Н.Судаков».              У подальшомунавчальний заклад очолювали: І.Стоянов, І.Дуплий,  Г. Андрієнко, І.Хромов, В.Кожевніков, С.Шишковець, В.Малигін, А.Єлісєєва, І.П.Береснєв.  З 2016року директором навчального закладу є Черненко Сергій Олексійович.
        В залежностівід потреб  народногогосподарстванавчальний  заклад  декількаразівмінявнапрямекономічноїдіяльності та свою назву:                                                
з 1944року – ремісниче училище механізаціїсільськогогосподарства №1;
з 1946 р.- ремісниче училище №10,

з 1954 року - ремісниче училище механізаціїсільськогогосподарства  №8 ,

1956 року – будівельна школа № 5;

з 1958 року – будівельне училище №10;

з 1962 року – професійно-технічне  училище №10,

з 1985року -  середнєпрофесійно-технічне училище №10, 

з 2004 року –    ДПТНЗ «Білгород-Дністровськийпрофесійнийбудівельнийліцей», 

а  з 2010 року  -  ДНЗ «Білгород-Дністровськийпрофесійнийбудівельнийліцей».
         Майже за  75 років навчальний заклад підготував  понад 20000 кваліфікованих робітників.Сьогодні ліцей є державним навчальним закладом другого атестаційного рівня і  підпорядковується Міністерству освіти і науки України  та Департаменту  освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації,  який забезпечує реалізацію потреб громадян  у здобутті професійно-технічної освіти, оволодіння  робітничими  професіями    будівельної галузі. 

       Ліцей здійснює первинну професійну підготовку кваліфікованих  робітників, а також професійно-технічне  навчання і підвищення кваліфікації робітників, як правило, з числа випускників загальноосвітніх навчальних закладів, а також серед незайнятого населення м. Білгород-Дністровський та  Білгород-Дністровського, Саратського, Татарбунарського та  Арцизського  районів Одеської області. 
       Для здійснення якісної підготовки кваліфікованих робітників, виконання навчальних планів та програм  ДНЗ «Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей»  має відповідну матеріально-технічну  базу:
      - кабінети: технології монтажу санітарно-технічних систем і устаткування, технології опоряджувальних робіт, технології столярних робіт, технології кам’яних робіт, обладнання та технології зварювальних робіт,  охорони праці, матеріалознавства, креслення, електротехніки, правил дорожнього руху,   інформаційних технологій, основ галузевої економіки й підприємництва,  основ правових знань;
     - виробничі майстерні: штукатурних робіт, лицювальників – плиточників, кам’яних робіт, малярну,  столярну, слюсарну, санітарно-технічну, електрозварювальну, газозварювальну, електромонтажну. 
    - будівельну лабораторію  та лабораторію «Обладнання електричного зварювання плавленням»,"кухню-лабораторію".
         На базі  навчального закладу відкрито Регіональний навчально-практичний будівельний  центр  Компанії «ХенкельБаутехнік\Ceresit\ », в якому  учні та слухачі вивчають  сучасні  виробничі  технології з використанням  нових ефективних матеріалів вітчизняного та зарубіжного виробництва.
          Навчальний  заклад веде підготовку  висококваліфікованих  конкурентоспроможних на ринку праці робітників за такими будівельними  професіями: «Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр»; «Електрогазозварник»; « Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування»; «Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків»; «Столяр будівельний, тесляр»; «Муляр ».  За   замовленням малих  підприємств  міста швейного виробництва ліцей готує також  кваліфікованих робітників з професії «Швачка».  Наряду з професійною підготовкою  учні  на базі 9 класів  отримують повну загальну середню освіту.
         ДНЗ«Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей»   співпрацює з роботодавцями: деревообробне підприємство  ТОВ «ДОМБЕРГ», відкрите  акціонерне  товариство «Завод Тіра», малепідприємство з колективною формою власності «Світязь», комунальне підприємство «Білгород-Дністровськводоканал», комунальне підприємство «Білгород–Дністровськтеплоенерго», районне  споживче товариство Білгород-Дністровського району,  швацьке підприємство ООО «СЕРВИС», швацьке приватне підприємство «Орбіта   Юг »,  мале приватне підприємство «ТИВИС»,  фірма «Рута» , комунальна підприємство  «ЖКГ  с.м.т. Сергїівка», бази відпочинку курортної зони та інші. 

Наряду з професійною підготовкою  учні  на базі 9 класів  отримують повну загальну середню освіту.
        Навчальний заклад в повній мірі забезпечений педагогічними кадрами – це викладачі  теоретичного навчання та майстри виробничого навчання. Викладачі  та майстри виробничого навчання – це  інженерно-педагогічні працівники, що мають великий досвід роботи.  Більшість викладачів та майстрів виробничого навчання  мають вищу  та першу  «кваліфікаційну категорію» та педагогічні звання, та  ентузіазм та творчість молодих педагогів поєднується з мудрістю  досвідчених.

Понад 35років працюють у ліцеї Алла  Павлівна  Григоращенко ,  Валентина Петрівна  Бєлік В.П.  30 років  - Галина Іванівна  Чапир Г.І. За багаторічну працю у ліцеї  їм присвоєний статус «Ветеран ліцею». Майже все своє трудове життя  присвятив «Трудовим резервам» майстер виробничого навчання  Віктор Миколайович Лісогор, який закінчив наш навчальний заклад, отримавши професію «Столяр будівельний тесляр», потім технікум і уже тридцятий рік  передає свої знання, уміння та  майстерність своїм вихованцям. Наряду  з ветеранами у ліцеї працюють молоді майстри виробничого навчання, які  є нашими випускниками: Христюк Анна,Сидорка Василь,  Вавілов Кирил, Короход Віталій.

За ними майбутнє навчального закладу.
        Сьогодні знаходяться на заслуженому відпочинку: Копусова Т.П.. Мєльгаф.М.Ф. Карпєєва Н.І., Хлівненко Г.І.. Якімова Л.І., Мороз Є.І.,Заруцька У.В.,Заблоцький Б.І.. Шевченко Н.В. Димітренко Е.І. Ігнатенко Н.М. Павліченко А.К. Александров І.Л. Васильєв В.А. Горнічар М.О.,Корженко К.Л., які віддали частину свого серця і працю навчальному закладу.


        У 2013році ліцей пройшов атестацію  на право провадження освітньої  діяльності   на 10 років .
     

З 2016 року в ліцеї  функціонує "Навчально-практичний центр з підготовки монтажників санітарно-технічних систем та устаткування"

 

З 28 грудня 2016 року, Наказом МОН України до ДНЗ "Білгород-Дністровський професійний будівельний ліцей", приєднано Білгород-Дністровську  філію ДНЗ " Одеського вищого професійного училища технологій торгівлі  та харчування", що розташовується по вул.Толбухіна,83.

 

На сьогоднішній день навчальний заклад готує кваліфікованих робітників не тільки для будівельних галузей, а й розширюючи напрямки підготовки здіснює набір учнів за такими професіями як:

"Майстер готельного обслуговування",

"Агент з організації туризму.Екскурсовод",

"Майстер ресторанного обслуговування",

"Кухар.Кондитер",

"Продавець.Касир" та ін.