У 1923році в Акермані  «Суспільство захисту сиріт Першої світової війни»,під головуванням генерала Посташа, створило школу «Мистецтво і ремесло» з трьома секціями: столяри,шевці і кравці, де навчалося 28 чоловік.
           З 1928 по 1933 роки – школа називалася «Ремісниче училище».
           З 1934 по 1940 рік ця школа була організована в чотирирічну індустріальну гімназію, а пізніше індустріальний восьмилітній ліцей.
            28 червня 1940 року, Бесcарабія воз’єдналася з Радянським Союзом. Була введена радянська система освіти, але Велика Вітчизняна війна,що незабаром

почалася, а потім з 26 червня 1941року, знов окупація нашого краю фашистськими і румунськими військами, не дала можливості відродитися ремісничому училищу.
             Румунські власті відновили індустріальний ліцей,організувавши в нім навча-

ння і виховання по французькому зразку.
             23 серпня 1944року, наше місто було звільнене. Відступаючи,колишні госпо-

дарі, забрали все устаткування майстерень і інструменти.
             Нелегко було наново оснащувати майстерні, підбирати викладацькі кадри,

адже йшла війна, в країні панував голод,розруха, але треба було думати про віднов-

лення народного господарства.
             Білгород-Дністровське професійне будівельне училище   відновило свою

роботу в жовтні 1944року. Першими його учнями були сироти і  безпритульні діти, які знаходилися на повному державному забезпеченні. За період свого існування, після 1944 року училище міняло свої назви, залежно від потреб народного господарства.
              25 жовтня 1944року - офіційна дата  заснування Білгород-Дністровського державного навчального закладу.

              Перша його назва – ремісниче училище №1 – механізації сільського господарства.
              З 1953 року - ремісниче училище механізації сільського господарства №8.
              З 1956 року- будівельна школа №8.
              З 1958 року- будівельне училище №10.
              З 1962 року – професійно - технічне училище №10.
              З 1969 року- середнє професійно - технічне училище №10.
              З 2005 року – професійний будівельний ліцей.
              Окрім будівельних спеціальностей, колишній будівельний ліцей готував:
            - трактористів;
            - люсарі по ремонту автомобілів і тракторів;
            - слюсарів інструментальщиків;
            - токарів – універсалів;
            - столярів чорнодеревщиків;
            - механіків – водіїв бавовнозбиральних машин;

            - швей,операторів швейного устаткування.
             В даний час, ліцей готує кваліфікованих робітників, із здобуттям загальної середньої освіти.